Ducat Celostni pregled telesa Celostni pregled telesa vas lahko obvaruje pred razvojem bolezni

Celostni pregled telesa vas lahko obvaruje pred razvojem bolezni

Celostni pregled telesa ima velik pomen v skrbi za zdravje vsakega posameznika. Znano je, da so delodajalci dolžni po zakonu pošiljati svoje zaposlene na obdobne preglede, ki jih opravljajo specialisti medicine dela. V sklopu takega pregleda se ugotavlja splošno zdravstveno stanje organizma, pregledujeta se vid in sluh. Opravijo se tudi osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina. Nekateri delodajalci pa ne spoštujejo zakonskih določil v celoti in redkeje pošiljajo svoje zaposlene na tovrstne preglede. Nekateri se pošiljanju na te preglede tudi izogibajo.

Vedno več ljudi se odloči za celostni pregled telesa, ko opazi, da imajo že nekatere zdravstvene težave ali pa jih postane strah, ker so poznali nekoga, ki je zbolel ali celo umrl zaradi hude bolezni. Velikokrat se odločijo za alternativni pregled, ki ima kar nekaj prednosti pred tistim, ki jim ga ponuja šolska medicina. Prednosti so predvsem v tem, da je pregled po metodi komplementarne medicine lažje in hitreje dostopen. Traja praviloma le eno uro. Nudi takojšen vpogled v stanje organizma in opozori na morebitne odklone. Velikokrat pa je možno celostni pregled nadgraditi z ustrezno terapijo in svetovanjem. Za celostni pregled telesa, ki ga opravljajo zdravilci alternativne medicine, največkrat uporabljajo metodo bioresonance.

Njen princip je ugotavljanje frekvenc nihanja posameznih organov in organskih sistemov preko elektrod, ki jih namestijo na glavo, zapestji ter spodnji okončini. Te frekvence analizira računalnik, ki jih poda v obliki rezultatov, ki jih še dodatno razloži strokovnjak, ki se ukvarja z bioresonanco. Celostni pregled telesa se je izkazal za zelo koristno metodo za zdravje vsakega posameznika, ki je odgovoren za svoje zdravje. Ljudje bi se morali bolj zavedati, da bo denar, ki ga bodo vložili v svoje zdravje na področju preventive, koristno porabljen. Mnogokrat se je že izkazalo, da je preventivni pregled za zdravje odigral zelo pomembno vlogo.